Četrtek, Maj 06, 2021
A- A A+

Priročnik: Ribe slovenskih celinskih voda

Ribe slovenskih celinskih voda Knjiga Ribe slovenskih celinskih voda je terenski priročnik za določanje sladkovodnih rib in piškurjev. Uvodu, v katerem so opisane osnovne značilnosti in habitati rib, sledi dihotomni ključ za določanje družin. Najobsežnejše poglavje vsebuje opise vseh vrst sladkovodnih rib in piskurjev, ki živijo v Sloveniji.

Prvič v slovenski literaturi so obravnavane nekatere vrste rib, ki so bile opisane na podlagi novih taksonomskih spoznanj. V priročnik je vključenih tudi nekaj vrst, ki še niso bile zabeležene v Sloveniji, vendar jih glede na razširjenost v sosednjih državah lahko pričakujemo tudi pri nas. Vse 103 vrste rib so prikazane z nazornimi črno belimi ilustracijami.

 

 

 

Priročnik ima štiri poglavja. V uvodnem poglavju je podan strnjen pregled splošnih značilnosti rib ter njihovih habitatov. Na kratko so opisane terenske metode ter glavni vzroki ogroženosti rib. Sledi še pregled zakonodaje in seznam varstvenih kategorij vseh vrst rib po mednarodni in nacionalni zakonodaji.

Ribe slovenskih celinskih voda Ribe slovenskih celinskih voda
Predogled knjige (PDF)

Drugo poglavje sestavlja dihotomni ključ za določanje družin, ki vodi bralca v naslednje poglavje. V tretjem poglavju so podrobno predstavljene vse vrste rib in piškurjev, ki se stalno ali občasno pojavljanjo v slovenskih celinskih vodah. Opisani so znaki vrst, osnovna razširjenost in značilnosti habitata. Sledi še kratek opis določevalnih znakov podobnih vrst. Vse vrste so prikazane z eno ali več črno belimi ilustracijami.

Priročnik zaključujejo slovar manj znanih izrazov, obsežen seznam tuje in slovenske literature ter kazalo.

Pripravo priročnika je finančno podprla nizozemska fundacija Stichting Milieukontakt Oost-Europa.

Knjiga velikosti 150 x 230 mm obsega 168 strani. Knjiga bo zagotovo dobrodošel za biologem ribiče in ljubitelje narave, ki pri delu ali v prostem času potrebujejo preprost, a zanesljiv priročnik za določanje sladkovodnih rib.

Popolna referenca:
Veenvliet, P. & J. Kus Veenvliet, 2006. Ribe slovenskih celiskih voda; priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo, pp. 168, ISBN: 961-91109-2-7

Maloprodajna cena priročnika je 23 € (5511,00 SIT). Za neposreden nakup priročnika založnik nudi 15% popusta, tako cena znaša 19,55 € (4685,00 SIT). Prirocnik lahko ob predhodnem dogovoru prevzamete osebno v pisarni Zavoda Symbiosis v Novi vasi na Blokah ali pa ga narocite po pošti. Stroški poštnine ob predhodnem placilu znašajo 2,80 € (670 SIT) za placilo po povzetju pa 3,80 € (910 SIT).

Povezave:
Spletna stran založbe
Naročilnica v PDF formatu